Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tay cầm cu còn lồn thì bị đụ